Pelion Cave Project

I 2005 etableredes det tre-årige Pelion Cave Project under Det Danske Institut i Athen i samarbejde med Eforatet for Palæoantropologi og Huleforskning i Nordgrækenland under det græske kulturministerium. Projektleder er arkæolog Niels H. Andreasen. Formålet med undersøgelsen er at belyse mangfoldigheden, kompleksiteten og udviklingen i anvendelsen af huler på Pelion-bjerget i Thessalien, hovedsageligt fra slutningen af den Osmanniske periode (1881) og op til i dag.

Husdyrhold, lokalhistorie og folkeminder relateret til huler er sjældent blevet systematisk dokumenteret regionalt. Selvom de fysiske spor og viden om brugen af huler er hastigt ved at forsvinde udgør huler stadig et værdifuldt kildemateriale vedrørende ændringer i den lokale og regionale økonomi og husdyrbrug. Undersøgelsen på Pelion udgør en enestående chance for at stille en række nøglespørgsmål af både antropologisk og historisk interesse og har vist nuancer i brugen af hulerne, der ellers ville forblive uopdagede. Projektets metodik indbefatter arkæologisk survey, systematiske overfladeopsamlinger fra hule-gulvene, lokalhistorisk research og interviews med lokalbefolkningen.

Undersøgelserne på Pelion-bjerget fra 2006-2008 lokaliserede omkring 160 huler og rockshelters og indsamlede et rigt etnografisk materiale. Det er nu muligt at konstruere en model baseret på data fra Pelion, der kan vise, hvordan ændringer i den agrare økonomi og stigende industrialisering, kombineret med sociale forandringer og betydningsfulde historiske begivenheder efterlader specifikke spor ved brugen af huler.

Det arkæologiske og etnografiske feltarbejde er finansieret af Institute of Aegean Prehistory, THE J.F. COSTOPOULOS FOUNDATION, Dronning Margrethe II’s Arkæologiske Fond og Augustinus Fonden.Videnskabelig bearbejdning og publicering af projektet som engelsk-sproget monografi (forventet 2016) er muliggjort på baggrund af en bevilling fra Det Frie Forskningsråd.

Læs mere om Pelion Cave Project

Kattavia på Sydrhodos

Det Danske Institut i Athen gennemførte, i samarbejde med Nationalmuseet i København og eforatet for Dodekaneserne (repræsenteret ved Dr. Effy Karantzaly), i juni måned 1994 en surveykampagne i dalen omkring landsbyen Kattavia på Sydrhodos. Et hold arkæologer, under ledelse af dr.phil. Søren Dietz (direktør for Instituttet indtil 1997) og med mag.art. Mette Korsholm som field director, gennemgik et område på omkring 5 km2.
Det lykkedes bl.a. at lokalisere centrum for oldtidens deme, Kattavia, et værksted for tidlig arkaiske (7. årh. f. Kr.) reliefdekorerede amforer samt et stort værksted for produktion af transportamforer. Det indsamlede materiale dokumenterede bebyggelse i dalen fra neolitisk tid til tidlig kristen tid, og senere.
Keramikbearbejdning ved museumsinspektør John Lund, Nationalmuseet.

Undersøgelsen blev finansieret af Generalkonsul Gösta Enboms fond.


Kephalonia

Et surveyprojekt på vestsiden af den Ioniske ø Kephallonia under ledelse af Klavs Randsborg, Københavns Universitet, som startede under Det Svenske Institut i 1992, videreførtes under Det Danske Institut med kampagner i oktober/november måned 1993 samt i oktober måned 1994. Der blev især foretaget opmålinger af oldtidsbyen Same.

Pelion Alafoklisi

Alafoklisi, Pelion