Det Danske Institut i Athen
Ινστιτούτο της Δανίας στην Αθήνα

Det Danske Institut i Athen er både en forskningsinstitution og et kulturinstitut. Instituttet har til formål at fremme forskning, undervisning og kulturformidling inden for Grækenlands og Middelhavslandenes arkæologi, historie, sprog, litteratur, billedkunst, arkitektur og kulturtraditioner.

Vi tilbyder ophold til blandt andet forskere, studerende og kunstnere, vi arrangerer koncerter, konferencer, udstillinger, seminarer og kurser, og vi modtager grupper på ekskursion og formidler deres adgang til museer og arkæologiske områder.

Forside collage 4

29. november
The History of sexuality med Andreas Contantinou and Annika B. Lewis

4. december
Filmvisning: The Abyss af Urban Gad, med Asta Nielsen

Call for articles to PoDIA IX

Instituttets åbningstider
mandag til torsdag 9-13
(8-12 dansk tid)
Instituttet er lukket i august