Instituttet

Det Danske Institut i Athen er en almennyttig, selvejende institution under Uddannelses- og Forskningsministeriet. Nationalmuseet, Syddansk Universitet, Aarhus Universitet, Københavns Universitet, Kulturministeriet samt Undervisningsministeriet bidrager til finansieringen.

Bygning med tage horisontal

Instituttet har til formål at fremme forskning, undervisning og kulturformidling inden for Grækenlands og Middelhavslandenes arkæologi, historie, sprog, litteratur, billedkunst, arkitektur og kulturtraditioner. Se vedtægter her

Instituttet er anerkendt af det græske Kulturministerium som arkæologisk skole, hvilket er en forudsætning for, at danske arkæologer kan opnå tilladelse til at udføre feltprojekter i Grækenland.
Det Danske Institut er oprettet 2. april 1992 og er centralt beliggende i Plaka ved østskråningen af Akropolis i en smuk neoklassicistisk bygning fra det 20. århundredes begyndelse. Bygningen blev indviet på Instituttets og H.C. Andersens fødselsdag d. 2. april 1993 og var en gave fra Carlsbergfondet.

To år senere udvidedes Instituttet med naboejendommen Herefondos 12, ligeledes skænket af Carlsbergfondet. Denne ejendom renoveredes som gæstehus med to dobbeltsengs-værelser og et værelse ensuite. I oktober 2000 indviedes en ny bygning med auditorium og kontorer i tilknytning til de to ældre huse. Bygningen er en gave fra Velux Fonden. Instituttet råder desuden over et gæstehus i Maggina nr. 1, som ligger 3 minutters gang fra metrostationen Neos Kosmos. Huset er skænket af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, og VELUX FONDEN og Ny Carlsbergfondet har støttet istandsættelsen og møbleringen. Gæstehuset i Maggina indeholder en stor lejlighed med tre stipendiatværelser, samt lille selvstændig studiolejlighed, og det har en stor tagterrasse med adgang fra begge lejligheder.

Nordisk Bibliotek indviedes i 1995. Det er et forskningsbibliotek, der især tager sigte på arkæologi og studier af antikkens kultur. De fire nordiske landes institutter (Danmark, Finland, Norge og Sverige) driver biblioteket i fællesskab.

Bestyrelsen for Det Danske Institut i Athen består af 9 medlemmer. Bestyrelsen tager efter indstilling fra direktøren stilling til ansøgninger om længerevarende ophold på Instituttet. For mere information om ophold, klik her.

Den daglige ledelse og administration af Instituttet varetages af direktøren, som assisteres af Instituttets vicedirektør.

Instituttets åbne kulturelle arrangementer annonceres for et halvt år ad gangen. Det kan være foredrag på et internationalt sprog, koncerter eller udstillinger.

Forbindelsen til hjemlige uddannelsesinstitutioner er tæt. Instituttet er ramme om konferencer, kollokvier, Ph.d- og efteruddannelseskurser, og modtager besøg af grupper på ekskursion og formidler deres adgang til museer og arkæologiske områder. Se yderligere information under SKOLEBESØG.
Studerende fra danske universiteter og andre læreanstalter kan opnå praktikophold som led i uddannelsen. Hvis det har interesse, så send en motiveret ansøgning til info@diathens.gr

Åbningstider

Instituttet har åbent mandag – torsdag kl. 9-13 (8-12 dansk tid).

Instituttet holder lukket på græske helligdage:
græsk fastelavnsmandag, 25. marts (Grækenlands Nationaldag), græsk påske (skærtorsdag til og med 2. påskedag), 1. maj, græsk pinse, hele august måned (sommerlukket), 28. oktober (Ohi-dag) og 24. december – 7. januar (jul og nytår).

Facade grafik vertikal

Kontakt

Det Danske Institut i Athen
Herefondos 14
Platia Aghias Aikaterinis, Plaka
GR-105 58 Athen
Grækenland

Telefon: (0030) 210 32 44 644
Fax: (0030) 210 32 47 230
Generel e-mail: info@diathens.gr