Ophold

Gæsteboliger

Instituttet råder over to gæsteboliger: Gæstehuset i Herefondosgaden nr. 12 i Plaka er nabo til Instituttet. Den har to store dobbeltværelser og en suite (soveværelse og arbejdsværele), alle med eget badeværelse. Derudover er der fælles et veludstyret køkken og en opholdsstue med et lille bibliotek. Gæstelejligheden i Parthenonosgaden nr. 22, 4. ligger i Koukaki-kvarteret syd for Akropolis, tæt på det Nordiske Bibliotek. Den består af tre små to-sengsværelser og et enkeltsengsværelse, og der er fælles køkken, badværelse og et lille opholdsrum.

Bemærk venligst at Instituttet ikke kan tilbyde at huse hverken børn eller husdyr i nogen af de to gæsteboliger.

Gæstehuset i Herefondosgaden nr. 12 er desværre ikke egnet som bolig for gangbesværede.

Se priser for gæsteboligernes værelser samt instituttets kontonummer her.


Ansøgning om ophold

Ophold kan søges af forskere og studerende med et projekt inden for Grækenlands og middelhavslandenes arkæologi, historie, sprog, litteratur, billedkunst, arkitektur og kulturtraditioner, samt af kunstnere. Der er desuden stipendier til gymnasielærere, som ønsker at udbygge deres kendskab til græsk kultur.
Instituttet ser gerne, at forskere ansøger om længerevarende ophold.

Finansieringen af opholdet ud over det tildelte stipendium påhviler ansøgeren.

Instituttet har to fast ansøgningsfrister: 20. februar for ansøgninger vedr. efteråret (1. september – 31. januar) og 20. september for ansøgninger vedr. foråret (1. februar – 31 juli). Gymnasielærere har dog mulighed for at søge til begge perioder til begge frister. Ansøgningen fremsendes elektronisk med bilag i en samlet pdf-fil til: birgit.olsen@diathens.gr

Der anvendes tre ansøgningsskemaer, som kan downloades nedenfor eller rekvireres fra Det Danske Institut i Athen. Modtagelse af ansøgning bliver bekræftet pr. e-mail. Det fremgår af vejledningsteksten på ansøgningsskemaet, hvilke ansøgningsmuligheder forskellige typer ansøgere har. Ansøgninger, som er mangelfuldt udfyldt og ikke overholder de anførte krav, vil ikke blive taget i betragtning.

Opslag og ansøgningsskemaer findes på denne side.

Svar på ansøgninger for efteråret kan normalt forventes i slutningen af april eller starten af maj, mens svar på ansøgninger for foråret kan forventes i slutningen af november.

Rapport
Alle der tildeles ophold skal aflægge rapport om opholdets forløb senest en måned efter endt ophold. Rapporten sendes i elektronisk form til Det Danske Institut i Athen til denne mail: birgit.olsen@diathens.gr. Rapporten offentliggøres efterfølgende på hjemmesiden. Se tidligere rapporter her.


Faciliteter

Der findes et flygel i Instituttets foredragssal, men instituttet råder ikke over atelier til kunstnerisk udfoldelse. Dog hjælper vi gerne med at finde egnede lokaler ude i byen. Ansøgere, der har behov for atelier el. lignende, bedes indikere ved ansøgning eller så hurtigt som muligt efter eventuel meddelelse om tildelt ophold interesse derom. Det er muligt at søge om mindre beløb til dækning af omkostning til leje af atelier, som udbetales mod lovlig kvittering.

Stipendiater ved Det Danske Institut kan få introduktionsskrivelser til biblioteker i Athen.

Der henvises endvidere til muligheden for at søge stipendieophold på Det Danske Institut i Rom.

Stort dobbeltværelse i Herefondos 12

Håndbibliotek og opholdsstue i Herefondos 12

Gæstelejlighed i Partnenonos 22