Chalkis i Aitolien

I perioden 1995 til 2001 gennemførte Det Danske Institut i Athen, i samarbejde med de arkæologiske myndigheder (6. eforat) i Patras, undersøgelser ved oldtidens Chalkis nær den lille fiskerby Kato Vasiliki i kystlandet over for Patras. De syv feltkampagner blev ledet af Søren Dietz og antikvitetsdirektøren i Patras, Lazaros Kolonas med Ioannis Moschos og Dr. Sanne Houby-Nielsen som field directors.
I kampagnen 1995 opmåltes de to senklassiske fæstningsmure ved Pangali på østsiden af Varassova bjerget, og et intensivt survey påviste at området mellem de to mure i historisk tid kun var anvendt i en kortere periode i 4. årh. f. Kr. De velbevarede befæstningsmure blev efterfølgende opmålt af arkitekt Mette Mouritzen. Mere overraskende var fundet af en senneolitisk boplads (4. årtusind f. Kr.) med righoldige keramiske levn, flint- og obsidianredskaber og mængder af dyreknogler og strandskaller. En mindre prøvegravning i 1996 bekræftede lokalitetens store forskningsmæssige betydning.

I kampagnen 1995 og de følgende år blev de byzantinske befæstningsmure på Aghia Triada højen, som ligger helt ude i vandkanten, delvist afrenset og opmålt. Murene er formentligt samtidige med den tidlig kristne, treskibede basilika (deraf navnet: den hellige treenighed) på toppen af højen, fra det 7. årh. e. Kr. Uden for middelalderens mure lå resterne af terrasseringsmure, som formentligt er anlagt i Arkaisk tid (6. årh. f.Kr. eller i århundredet før) og genanvendt og udbedret i Klassisk og Hellenistisk tid. 2, 70 meter brede kassettemure opbygget af kalkstenskvade (brudt på Varassova bjerget) blev opført i 4. årh. f.Kr. og understreger den forsvarsmæssige funktion af højen allerede i oldtiden.

Resterne efter værksteder og hustomter, anlagt op ad terrasseringsmuren i Arkaisk, Klassisk og Hellenistisk tid, blev udgravet på den brede terrasse på østsiden af højen, og i det flade land vest for højen mod Kato Vasiliki lokaliserede søgegrøfter i 1998 kulturlag på op til 4 meters dybde med rige forhistoriske bebyggelseshorisonter fra tidlig, mellem og sen bronzealder, samt 5-6 overlejrende bebyggelseshorisonter fra Arkaisk tid. De vigtige undersøgelser blev videreført i yderligere tre kampagner indtil 2001. Geologiske undersøgelser 1997-98 påviste, at oldtidens havn, blandt andet omtalt af Thukydid, netop lå i det flade land vest for højen og sandsynliggjorde således, at den udgravede bebyggelse er et udsnit af byens havnekvarter. I 2000 blev en rigt udstyret Hellenistisk grav udgravet tæt ved den arkaiske bebyggelse.


Agia Triada, West Wall
Agia Triada, West Wall and Tower
Pangali North, Tower 4 og 5
Pangali North, Tower 1
Pangali North, Tower 1
Pangali North , Tower 1
Pangali North, Sally-port
Pangali North, Tower 2
Pangali South, Wall and Main Entrance
Pangali North , Tower 2
Pangali North , Tower 2
Pangali North, Tower 3

Udgravningsprojektet blev for den danske dels vedkommende finansieret af Generalkonsul Gösta Enboms Fond.

Bibliografi

Eiring J.: Death in Aetolia. The Hellenistic Graves at Aetolian Chalkis. PDIA IV, 2004, 93-166.
Dietz S. and I. Moschos (eds.): Chalkis Aitolias I. The Prehistoric Periods. Aarhus 2006.
Dietz S. and Kolonas L. (eds), Chalkis Aitolias III – The Archaic Period (MoDIA 7.3), 2016.