Piræus, the Zea Harbour Project

Zea ill.2 med tekst

Udgravninger af havnebefæstningerne
i Mounichia havnen

Zea Harbour Project (ZHP) – de kombinerede land- og undervandsarkæologiske undersøgelser af de antikke havne Zea og Mounichia i Piræus – blev lanceret i 2002. ZHP’s formål er at udgrave og forske i de antikke flådebaser, primært skibshusene, der husede Athens flåde af trierer, og havnebefæstningerne. Flåden var magtgrundlaget for Athens demokrati i det 5. og 4. århundrede f.Kr.

ZHP arbejder under det Det Danske Institut i Athen og er ledet af Dr. Bjørn Lovén, Associate Fellow ved Marinarkæologisk Program, Syddansk Universitet. Projektet arbejder under Eforatet for Undervandsarkæologiske Antikviteter (2002–2012) og det 26. Eforat for Forhistoriske og Klassiske Antikviteter (2002–2009). Carlsbergfondet har financieret ZHP siden 2004.

www.zeaharbourproject.dk

ZHP on facebook
Dr. Bjørn Lovéns indlæg på Carlsbergkonferencen i januar 2016

Zea ill.1 med tekst

Rekonstruktion af skibshuse i Zea havnen