EFTERUDDANNELSESKURSUS 2025
Efteruddannelsesbillede

Efteruddannelseskursus 2025 Opslag
Det Danske Institut i Athen arrangerer i 2025 for fjerde gang et efteruddannelseskursus for undervisere i de antikke fag i gymnasieskolen. Kurset vil blive afholdt under forudsætning af tilstrækkelig tilslutning. Formålet med kurset er at give inspiration og perspektivering til nye undervisningstilgange og forløb.

Tidspunkt: Søndag den 23. februar til fredag den 28. februar 2025

Indhold
Kursets tema er den antikke græske materielle kultur, beskuet gennem kunstsøjlen, herunder såvel arkitektur, skulptur og vasemaleri. Der vil være særligt fokus på hvorledes de overlapper på tværs af kategorier, og hvordan man kan arbejde med den materielle kultur i undervisningen, både i forhold til specifik monumentanalyse og til den overordnede forståelse af den antikke verdens liv og samfund.

Desuden vil kurset sætte de materielle genstande i forbindelse med græske poetiske og filosofiske tekster fra Sappho til Platon. Ved at undersøge, hvordan statuer og billeder bliver forstået og teoretiseret i deres samtid, kan vi danne os et indtryk af, hvordan den materielle kultur indgår i en tæt dialog med tidens vigtigste litterære og filosofiske diskussioner, og dermed også hvordan kunst indgår som en væsentlig del af den europæiske tradition fra dens begyndelse.

Undervisning og perspektivering foregår ved besøg på arkæologiske steder og relevante museer i Athen og Delfi, samt oplæg på DIA og byvandring i Athen.

Værktøj: flipped-classroom. Deltagerne skal selv anvende metoden ved at optage små film på udvalgte lokaliteter i Athen og på ekskursion til Delfi.

Undervisere: Cathrine Heyde-Petersen (Nordfyns Gymnasium), Natascha Skovgaard Kampp (Lemvig Gymnasium), Sanne Hoffmann (Direktør, DIA), Rasmus Sevelsted (Vicedirektør, DIA) og Benjamin Pedersen (Carlsberg Fellow og Post doc. DIA).

Pris: 8.150, – kr./pers., inklusiv ophold i enkeltværelse med eget bad, alle entreer, transport i Athen, ekskursion samt to middage.
5.450,- kr. dækkes af deltageren og/eller arbejdspladsen, der også selv sørger for transport tur/retur til Athen.
Det resterende beløb dækkes af midler fra private fonde.

Tilmelding: Senest 1. november 2024.
Skriv en kort begrundet ansøgning med oplysning af fagkombination til Kirsten Sørensen

Hent opslaget her

ANTIKKURSUS 2024

Antikkursus2024billede
Antikkursus 2024 Opslag
Det Danske Institut i Athen (DIA) arrangerer i samarbejde med de klassiske fag på Aarhus Universitet, Københavns Universitet og Syddansk Universitet for syvende gang Antikkursus i Grækenland.
Det er nu muligt at søge plads på kurset i 2024
Se opslaget her

INTO-KURSUS I OLDGRÆSK SOM KULTUR- OG FAGSPROG

Oldgræskkursus_billede
Tilmelding til Oldgræsk-kursus 2023 på Det Danske Institut i samarbejde med Gorm Tortzen.
Tilmelding senest d. 1. marts kl 12 (dansk tid) 2023.
Se mere her