ANTIKKURSUS 2024

Antikkursus2024billede
Antikkursus 2024 Opslag
Det Danske Institut i Athen (DIA) arrangerer i samarbejde med de klassiske fag på Aarhus Universitet, Københavns Universitet og Syddansk Universitet for syvende gang Antikkursus i Grækenland.
Det er nu muligt at søge plads på kurset i 2024
Se opslaget her

INTO-KURSUS I OLDGRÆSK SOM KULTUR- OG FAGSPROG

Oldgræskkursus_billede
Tilmelding til Oldgræsk-kursus 2023 på Det Danske Institut i samarbejde med Gorm Tortzen.
Tilmelding senest d. 1. marts kl 12 (dansk tid) 2023.
Se mere her

ANTIKKURSUS 2020

Antikkursus_image

Det Danske Institut i Athen (DIA) arrangerer i samarbejde med de klassiske fag på Aarhus Universitet, Københavns Universitet og Syddansk Universitet for sjette gange antikkursus i Grækenland.

Der er tale om et trettendagsforløb med ophold i Athen og efterfølgende ekskursion rundt til et udvalg af de vigtige antikke lokaliteter i Grækenland (Delfi, Dion, Vergina, Pella og Thessaloniki). Formålet er at bibringe deltagerne et indgående førstehåndskendskab til den antikke græske verdens landskaber, bygninger, topografi, samt genstande på museer, som er af meget stor vigtighed for studierne i de klassiske fag. Kurset byder desuden på en mulighed for at møde studerende og undervisere fra de klassiske fag på andre danske universiteter end ens eget samt muligheden for at få kontakter i det græske og internationale miljø i Athen. Vægten ligger på den materielle kultur, men en bred tilgang til antikken sikres igennem hovedarrangørernes forskellige faglige baggrunde i klassisk arkæologi og filologi.

Tidspunkt: 19.-31. maj 2020 (inkl. ankomsts- og afgangsdato).

Indhold: Foredrag og seminarer på DIA, studier af Athens antikke topografi og på byens arkæologiske lokaliteter og museer. Ekskursion til vigtige antikke græske byer og helligdomme. Aktiviteterne er en blanding af foredrag, studenterfremlæggelser, øvelser og seminarer. Foredrag og fremlæggelser vil fortrinsvis være af kortere varighed og sigte mod fælles diskussion på stedet og på baggrund af fælles læst litteratur.

Arrangører: Kurset er arrangeret af Det Danske Institut i Athen i samarbejde med Aarhus Universitet, Københavns Universitet og Syddansk Universitet. Underviserne i 2020 er filolog, Professor MSO SDU, Christian Høgel, klassisk arkæolog, lektor AU Birte Poulsen, og klassisk arkæolog, direktør DIA Kristina Winther-Jacobsen.

Deltagelse: Kurset henvender sig til BA-studerende på 3.-4 år og KA-studerende, inden for fagene klassisk arkæologi, klassisk filologi, oldtidskundskab og antikhistorie, subsidiært andre arkæologiske fag, kunsthistorie, teologi og filosofi. Kurset rummer maksimalt 20 studerende.

Deltagelse i ekskursionen kræver godskrivning af 10-15 ECTS point aflagt som studenteroplæg på ekskursionen og en af studienævnet godkendt eksamensform, samt afrapportering til studienævnet. Studerende, som ønsker at deltage skal integrere kurset i deres øvrige kursusprogram i samarbejde med en relevante faglærer, og studienævnet skal forhåndsgodkende deltagelsen. Dette skal dokumenteres i forbindelse med ansøgning om deltagelse.
Betaling: Kurset koster pr. person 6600,- kr inkl. logi i delt dobbeltværelse og transport i Grækenland. Af disse må deltagerne påregne at betale ca. 4200,- kr. Den sidste del af udgifterne indhentes af arrangørerne fra et privat fond. Deltagerne betaler selv transport til og fra Athen samt kost. Bemærk: kurset gennemføres kun, hvis der indhentes medfinansiering fra et privat fond, hvilket offentliggøres i november.

Ansøgning: Kort begrundet ansøgning med plan for individuel kursusintegration, CV, eksamensudskrift og forhåndsgodkendelse fra det relevante studienævn sendes elektronisk til info@diathens.gr) mærket ANTIKKURSUS2019. Eventuelle forespørgsler sendes til Christian Høgel (hogel@sdu.dk). Ansøgningsfristen er fredag d. 27. september 2019 kl 12, og svar kan forventes inden d. 15. oktober.