Επιστημονικές δημοσιεύσεις

Το Ινστιτούτο δημοσιεύει το περιοδικό Proceedings of the Danish Institute at Athens (PoDIA) (Πρακτικά του Ινστιτούτου της Δανίας στην Αθήνα), το οποίο εκδίδεται κάθε δύο χρόνια. Επίσης, δημοσιεύει την σειρά Monographs of the Danish Institute at Athens (MDIA) (Μονογραφίες του Ινστιτούτου της Δανίας στην Αθήνα). Οι περισσότερες δημοσιεύσεις εκδίδονται κυρίως στην αγγλική γλώσσα. Άλλες εκδόσεις παρουσιάζονται κάτω από την επικεφαλίδα Διάφορα (Miscellanea), παρακάτω.
Κάθε δεύτερο χρόνο το Ινστιτούτο δημοσιεύει επίσης μια έκθεση πεπραγμένων στα Δανέζικα.
Οι εκδόσεις πωλούνται από τον εκδοτικό οίκο Aarhus University Press, Langelandsgade 177, DK-8200 Aarhus N, τηλέφωνο: +45 8942 5370, Φαξ: +45 8619 8433, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: unipress@au.dk.
Δεν διατίθενται προς πώληση στο Ινστιτούτο.

Πρακτικά του Ινστιτούτου της Δανίας στην Αθήνα

1, 1995 περιέχει τα παρακάτω άρθρα:
Erik Hallager: Four inscribed hanging nodules in the Heraklion Museum
P.A. Mountjoy: Mycenean pottery from south Rhodes
Ingrid Strøm: The Early sanctuary of the Argive Heraion and its external relations (8th-early 6th century BC)
Sanne Houby-Nielsen: “Burial language” in Archaic and Classical Kerameikos
Birte Poulsen: Pagans in late Roman Halikarnassos I
Signe Isager: Pagans in late Roman Halikarnassos II
Henning Lehmann: The noble art of abbreviating

2, 1998 περιέχει τα παρακάτω άρθρα:
Søren Dietz: The Cyclades and the Mainland in the Shaft Grave period – a summary
Ingrid Strøm: The early sanctuary of the Argive Heraion and its external relations (8th-early 6th cent. BC). Bronze imports and Archaic Greek bronzes
Sanne Houby-Nielsen: Revival of the funerary practices in the Hellenistic and Roman Kerameikos
Jaari Pakkanen: The column shafts of the Propylaia and Stoa in the sanctuary of Athena at Lindos
Kristian Jeppesen: Das Maussolleion von Halikarnass, Forschungsbericht 1997
Surveys and Excavations in Chalkis, Aetolias 1995-1996. First preliminary report. Eds. Søren Dietz, Lazaros Kolonas, Ioannis Moschos and Sanne Houby-Nielsen
Third preliminary report of the Danish archaeological excavations at Panayia Ematousa, Aradippou, Cyprus. By Lone Wriedt Sørensen, with contributions by Anne Destrooper-Georgiades, Rune Frederiksen, Kristina Winther Jacobsen and John Lund.
Ingrid Strøm: Hans Christian Andersen’s visit to the Acropolis on 27th March 1841
Jacob Isager: Propertius and the monumenta of Actium (IV, 6 as a topographical source)

3, 2000 περιέχει τα παρακάτω άρθρα:
Ioannis Moschos: Prehistoric tumuli at Portes in Achaea
Dimitra Mytilineou and Erik Hallager: The “Mystery” of Psathi. Some Early Minoan clay strips and a sealing
Ingrid Strøm: A fragment of an Early Etruscan bronze throne in Olympia?
Bodil Due: The utopia of Xenophon
Inge Nielsen: Cultic theatres and ritual drama in ancient Greece
Rune Frederiksen: Typology of the Greek theatre building in late Classical and Hellenistic times
Jens Krasilnikoff: On the gardens and marginal lands of Classical Attica
Tønnes Bekker-Nielsen: The foundation of Nea Paphos
Jari Pakkanen: La colonne du Dodekatheon a Delos
Greek-Danish Excavations in Aetolian Chalkis 1997-1998. Second preliminary report. Eds. Søren Dietz, Lazaros Kolonas, Sanne Houby-Nielsen and Ioannis Moschos

4, 2004 περιέχει τα παρακάτω άρθρα:
Doug Al-Maini: Alkibiades and the Phaedrus: The politics of the appetites
Jørgen Mejer: The Platonic corpus in antiquity
Anne Marie Carstens: Rock-cut tombs in the Halikarnassos peninsula
Birte Lundgren: Use and abuse of Athena in Roman imperial portraiture
Jonas Eiring, with contributions by Georgia Alexopoulou and Marie-Louise Jørkov:
Death in Aetolia: The Hellenistic graves at Aetolian Chalkis
Greek-Danish Excavations in Aetolian Chalkis 1999-2001. Second preliminary report. Eds. Søren Dietz, Lazaros Kolonas, Sanne Houby-Nielsen, Ioannis Moschos and Jonas Eiring

5, 2007 περιέχει τα παρακάτω άρθρα:
Maria Andreadaki-Vlasaki & Erik Hallager: New and unpublished Linear A and Linear B inscriptions from Khania
Anastasia Chrisophilopoulou: Domestic space in the Geometric Cyclades – a study of spatial arrangements, function and household activities in Zagora on Andros, and Kastro on Siphnos
Søren Dietz, Lazaros Kolonas, Ioannis Moschos & Maria Stavropoulou-Gatzi: Archaeological field work in ancient Kalydon 2001-2004. First preliminary report
Bjørn Lovén, George Steinhauer, Dimitris Kourkoumelis & Mads Møller Nielsen: The Zea Harbour Project: The first six years
Mads Møller Nielsen: Three pieces of the Piraean Puzzle – towers M-T1, P-T1 and P-T2
Mette K. Schaldemose: The Zea shipsheds – new remarks on a tile deposit and other related finds
Kristian Jeppesen: A fresh approach to the problems of the Parthenon Frieze
Antonio Corso: The cult and political background of the Knidian Aphrodite
Lise Bek: Sight, object, space. The notion of landscape in Antiquity as a functional or an aesthetic category

6, 2009 περιέχει τα παρακάτω άρθρα:
Annette Højen Sørensen: Approaching Levantine shores. Aspects of Cretan contacts with Western Asia during the MM–LM I periods
Olga Zolotnikova: “Πολυάνωρ γυνή” (“Wife of many husbands”): Ancient Greek polyandry as reflected in the mythic/epic tradition
Ingrid Strøm: The early sanctuary of the Argive Heraion and its external relations (8th-early 6th century BC. Conclusions
Søren Dietz & Maria Stavropoulou-Gatsi: Archaeological field work in ancient Kalydon 2005. Second preliminary report
Bjørn Lovén & Mads Møller Nielsen: Zea Harbour Project: Preliminary report 2007–2008
Niels H. Andreasen, Nota Pantzou & Dimitris C. Papadopoulos: The Pelion Cave Project – an ethno-archaeological investigation of the human use of caves in the early Modern and Modern period in east Thessaly
Helle Salskov Roberts: Macedonian craftsmanship in Crimean tombs from late 4th century BC to early 3rd century BC
Jacob Isager: Destruction or depopulation of cities in Pausanias. Nikopolis, Aetolia, and Epirus
Søren Dietz: Kalydon and Pausanias
Jesper M. Madsen: Mitradates VI: Rome’s perfect enemy
Hedvig von Ehrenheim: Identifying incubation areas in Pagan and Early Christian times
Christian Høgel: Homeric listeners in Byzantium: Eustathios of Thessaloniki on Homer’s similes
Martin S. Harbsmeier: Die Uberlieferung der sophistischen Literatur in der Antike

(Με την χορηγία του Nordea Fonden)

Μονογραφίες του Ινστιτούτου της Δανίας στην Αθήνα


MoDIA vol. 23, 2019:Ascending and Descending the Acropolis. Sacred Travel in Ancient Attica and its Borders. Edited by W. Friese, T. Myrup Kristensen & S. Handberg (eds),

MoDIA vol. 22, 2018: Material Koinai in the Greek Early Iron Age and Archaic Period. Edited by S. Handberg, A. Gadolo, C. Morgan (eds),

MoDIA vol. 21, 2017: Petras, Siteia. The Pre- and Proto-palatial cemetery in context. Acts of a two-day conference held at the Danish Institute at Athens, 14-15 February 2015. Edited by Metaxia Tsipopoulou.

MoDIA vol. 20, 2018: Communities in Transition. The Circum-Aegean Area During the 5th and 4th Millennia BC. Edited by S. Dietz, F. Mavridis, Ž. Tankosić, T. Takaoğlu.

MoDIA vol. 19, 2017: Unfolding a mountain. An ethno-archaeological investigation of modern cave use on Mount Pelion (2006-2008). Edited by N. H. Andreasen, P. Pantzou & D. Papadopoulos.

MoDIA vol. 18, 2016: Fokus on Fortifikation. Conference on the Research of Ancient Fortifications, Athens 6-9 December 2012.Edited by R. Frederiksen, S. Müth, M. Schnelle and P. Schneider.

MoDIA vol. 17, 2016: The Architecture of the Ancient Greek Theatre: conference at the Danish Institute at Athens January 2012. Edited by R. Frederiksen, E. Gebhard and A. Sokolicek.

MoDIA vol. 16, 2012: Petras, Siteia. 25 years of excavations and studies. Edited by Metaxia Tsipopoulou.

MoDIA vol. 15.3, 2019:The Ancient Harbours of the Piraeus II – Zea Harbour: the Group 1 and 2 shipsheds and slipways – architecture, topography and finds. Edited by B. Lovén & I. Sapountzis

MoDIA vol. 15, 2012: The Ancient Harbours of the Piraeus – I.1. The Zea shipsheds and slipways: Architecture and topography. By Bjørn Lovén; The ancient harbours of the Piraeus – I.2. The Zea shipsheds and slipways: Finds, Area 1 shipshed roof reconstructions and feature catalogue. By Bjørn Lovén & Mette Schaldemose with contributions by B. Klejn-Christensen & M.M. Nielsen.

MoDIA vol. 14, 2011: The seascape in Aegean Prehistory, edited by Giorgos Vavouranakis.

MoDIA vol. 13, 2011: The French connection – 100 years with Danish architects at l’École française d’Athènes. Edited by Erik Hallager & Dominique Mulliez.

MoDIA vol. 12, 2011: Kalydon in Aitolia I – Reports and Studies. Danish/Greek Field Work 2001-2005; Kalydon in Aitolia II – Catalogues. Danish/Greek Field Work 2001-2005. Edited by Søren Dietz and Maria Stavropoulou-Gatsi.

MoDIA vol. 11, 2011: LM IB pottery – relative chronology and regional differences. Acts of a workshop held at the Danish Institute in collaboration with the INSTAP Study Center for East Crete, 27-29 June 2007, I&II. Edited by Thomas M. Brogan & Erik Hallager.

MoDIA vol. 10, 2009: Time’s Up! Dating the Minoan eruption of Santorini. Acts of the Minoan Eruption Chronology Workshop, Sandbjerg November 2007, initiated by Jan Heinemeier & Walter L. Friedrich. Ed. David A. Warburton.

MoDIA vol. 9, 2010: The hieroglyphic archive at Petras, Siteia, by Metaxia Tsipopoulou & Erik Hallager, with contributions by C. D’Annibale & D. Mylona.

MoDIA vol. 8, 2009: The Minoan in the central, eastern and northern Aegean – new evidence, edited by Colin F. Macdonald, Erik Hallager & Wolf-Dietrich Niemeier.

MoDIA vol. 7, 2006: Chalkis Aitolias I. The prehistoric periods. Eds., S. Dietz & Y. Moschos.

MoDIA vol. 7.2, 2020: Chalkis Aitolias II: The Archaic Period. By Sanne Houby-Nielsen

MoDIA vol. 7.3, 2016: Chalkis Aitolias III – The Archaic Period. Eds., S. Dietz and L. Kolonas.

MoDIA vol. 6, 1-2, 2006: Panayia Ematousa I. A rural site in south-eastern Cyprus; II Political, cultural, ethnic and social relations in Cyprus. Approaches to regional studies. Eds. L. Wriedt Sørensen & K. Winther Jacobsen.

MoDIA vol. 5, 2004: Transport amphorae and trade in the Eastern Mediterranean. Acts of the International Colloquium at the Danish Institute at Athens, September 26-29, 2002. Eds. Jonas Eiring and John Lund.

MoDIA vol. 4, 2001: The Royal Palace Institution in the first millennium BC. Regional development and cultural interchange between East and West. Acts of a Meeting held at the Danish Institute at Athens, November 1999. Ed. Inge Nielsen.

MoDIA vol. 3, 2001: Foundation and Destruction. Nikopolis and Northwestern Greece. The archaeological evidence for the city destructions, the foundation of Nikopolis, and the synoecism. Acts of a Meeting held at the Danish Institute at Athens, March 1999. Ed. Jacob Isager.

MoDIA vol. 2, 1997: Byzantine Chant. Tradition and Reform. Acts of a Meeting held at the Danish Institute at Athens 1993. Ed. Christian Troelsgaard.

MoDIA vol. 1, 1997: Late Minoan III Pottery. Chronology and Terminology. Acts of a Meeting held at the Danish Institute at Athens, August 12-14 1994. Eds. Erik Hallager and Birgitta Paalson Hallager.

Διάφορα

Interviews with Ali Pacha of Joanina in the autumn of 1812; with some particulars of Epirus, and the Albanians of the present day. Peter Oluf Brøndsted. Edited by Jacob Isager. The Danish Institute at Athens, 1999.

Carl Nielsen, Festival Prelude. Orchestrated for wind orchestra by Nikos Christodoulou. Carl Nielsen. The Danish Institute at Athens, 2000.

The Nicolas and Elena Calas Archive Catalogue. Edited by Lena Hoff. The Danish Institute at Athens, February 2001.
To αρχείο Calas μπορεί να μελετηθεί στην Βιβλιοθήκη Βορείων Χωρών στην Αθήνα.

΄Ενας Δανός στις Στάνες των Σαρακατσάνων της Πίνδου του 1922. Αποσπάσματα από το ημερολόγιο και τις επιστολές του Καθηγητή Πανεπιστημίου κλασικής φιλολογίας, Carsten Høeg,από ένα εκπαιδευτικό του ταξίδι στους νομάδες Σαρακατσάνους. Μεταφρασμένο στα ελληνικά από την Παναγιώτα Γουλά και με την επιμέλεία του Jacob Isager. The Danish Institute at Athens, 2001.

Translators and Translations. Acts of a Meeting held at the Danish Institute at Athens, September 1999. Ed. Henrik Holmboe and Signe Isager. The Danish Institute at Athens, 2001.

Videnskab & Kunst / Science & Art / Επιστήμη & Τέχνη – present activities of the Danish Institute at Athens. Erik Hallager et al. The Danish Institute at Athens 2006.

Den franske forbindelse/Une liaison française/Δεσμοί με τη Γαλλία – 100 années de présence d’architectes danois à l’École française d’Athènes. Erik Hallager et al. The Danish Institute at Athens, 2008.

Δημοσίευση στο διαδίκτυο: Galatista. The built-up environment of a Greek vernacular village

Piræus – et hav af øjeblikke/Piraeus – a sea of moments/Πειραιάς – μια θάλασσα στιγμών. Erik Hallager & Sine Riisager. The Danish Institute at Athens, 2009.

The Dimitris Christodoulou Archive Catalogue. Edited by Antonis Petrakos. The Danish Institute at Athens, 2009.
To αρχείο Christodoulou μπορεί να μελετηθεί στην Βιβλιοθήκη Βορείων Χωρών στην Αθήνα

Open Access

Proceedings of the Danish Institute at Athens