Διευθύντρια

Kristina Winther-Jacobsen, Διευθύντρια (από την 1η Σεπτεμβρίου 2015)

Postdoc

Nicolai von Eggers Mariegaard, Postdoc. (Από την 1η Ιανουαρίου 2017)

Πρώην ακαδημαϊκό προσωπικό του Ινστιτούτου

Δρ. Søren Dietz, πρώην διευθυντής των ανασκαφών στην Καλυδώνα, Διευθυντής 1992-1997
Δρ. Mogens Pelt, επίκουρος καθηγητής, Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης, Ερευνητής) 1993-1996
Δρ. Sanne Houby-Nielsen, διευθύντρια, Medelhavsmuseet, Στοκχόλμη, Ερευνητής 1994-1995
Signe Isager, ομότιμη λέκτορας, Διευθύντρια 1997-2001
Δρ. Inge Nielsen, καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο του Αμβούργου, Αναπληρώτρια Διευθύντρια 1998-2000
Δρ. Peter Vejleskov, εκπαιδευτικός και μεταφραστής, Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης, Ερευνητής (Ίδρυμα Carlsberg) 2000-2002
Δρ. Jørgen Mejer †, λέκτορας, Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης, Διευθυντής 2001-2003
Δρ. Jonas Eiring, πρώην ερευνητής (Καλυδώνα), Αναπληρωτής Διευθυντής 2002-2004
Παναγιώτα Γούλα, πολιτιστική ακόλουθος , Πρεσβεία Δανίας, (Ίδρυμα Ελένη Νάκου), Προϊσταμένη Πολιτιστικών Υποθέσεων 2004-2005
Jesper Tae Jensen, υποψήφιος διδάκτωρ, Αναπληρωτής Διευθυντής 2004-2007
Δρ. Erik Hallager, Διευθυντής 2004-2010
M.A. Sine Riisager, Αναπληρωτής Διευθυντής 2008-2012
MA. PhD Søren Handberg, Αναπληρωτής Διευθυντής 2012-2015
Δρ. Rune Frederiksen, Διευθυντής 2010-2015
Phd Birgit Olsen, Αναπληρώτρια Διευθύντρια 2016-2019