Το Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου της Δανίας στην Αθήνα αποτελείται από εννέα μέλη. Οι παρακάτω φορείς της Δανίας διορίζουν από ένα μέλος: το Υπουργείο Επιστήμης, Καινοτομίας και Ανώτατης Εκπαίδευσης, το Υπουργείο Παιδείας, το Υπουργείο Πολιτισμού, το Υπουργείο Εξωτερικών, το Πανεπιστήμιο του Άαρχους, το Πανεπιστήμιο της Νότιας Δανίας, το Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης, το Εθνικό Μουσείο της Δανίας, και η Ακαδημία Καλών Τεχνών. Ο Πρέσβης της Δανίας γίνεται αυτόματα μέλος του Συμβούλιου. Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει πρόεδρο από τα μέλη του.

Μέλη

Δρ. Dr Bodil Due, Σύμβουλος Διαχείρισης
Πανεπιστήμιο του Άαρχους
(Πρόεδρος)
Εκπροσωπεί το Πανεπιστήμιο του Άαρχους

Per Kristian Madsen, Διευθυντής
Εθνικό Μουσείο της Δανίας
( Αντιπρόεδρος)
Εκπροσωπεί το Εθνικό Μουσείο της Δανίας

Δρ. Christian Høgel, Αναπληρωτής Καθηγητής
Πανεπιστήμιο της Νότιας Δανίας, Οντένς
Εκπροσωπεί το Πανεπιστήμιο της Νότιας Δανίας

Δρ. Jane Fejfer, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης
Εκπροσωπεί το Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης

Leif Kath, Καλιτέχνης
Εκπροσωπεί την Ακαδημία Καλών Τεχνών

Anne Bisgaard Vase, Σύβουλος και καθηγήτρια
Λύκειο του Όντερ
Εκπροσωπεί το Υπουργείο Παιδείας

Δρ. Vincent Gabrielsen, Καθηγητής
Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης
Εκπροσωπεί το Υπουργείο Επιστήμης, Καινοτομίας και Ανώτατης Εκπαίδευσης

Δρ. Anne Højer Petersen, Διευθύντρια
Εκπροσωπεί το Υπουργείο Πολιτισμού

Klavs A. Holm, Πρέσβης
Πρεσβεία της Δανίας στην Αθήνα
Εκπροσωπεί την Δανία στην Ελλάδα