Ερευνητικό πρόγραμμα για το Λιμάνι της Ζέας στον Πειραιά

Zea ill.2 med tekst

Ανασκάπτοντας τις οχυρώσεις στο λιμάνι της Μουνιχίας

Το Zea Harbour Project (ZHP) – η συνδυασμένη υπέργεια και υποθαλάσσια αρχαιολογική έρευνα στα αρχαία λιμάνια της Ζέας και της Μουνιχίας στον Πειραιά – ξεκίνησε το 2002. Σκοπός του ZHP είναι η μελέτη των αρχαίων ναυτικών βάσεων και η διεξαγωγή ανασκαφικής έρευνας σε αυτές, πρώτιστα στους νεώσοικους όπου φυλάσσονταν οι τριήρεις του Αθηναϊκού στόλου και στις οχυρώσεις του λιμανιού. Ο στόλος ήταν η σπονδυλική στήλη της Αθηναϊκής Δημοκρατίας κατά τον 5ο και 4ο αιώνα π.Χ.

Το ZHP τελεί υπό την αιγίδα του Ινστιτούτου της Δανίας στην Αθήνα και τη διεύθυνσή του ασκεί ο Δρ. Bjørn Lovén, αναπληρωτής επιστημονικός συνεργάτης στο Πρόγραμμα Θαλάσσιας Αρχαιολογίας, στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Δανίας. Το έργο επιβλέπεται από την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων (2002-2012) και από την ΚΣΤ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (2002-2009). Το Ίδρυμα Carlsberg χρηματοδοτεί το ZHP από το 2004.

www.zeaharbourproject.dk

ZHP on facebook

Zea ill.1 med tekst

Αναπαράσταση των νεώσοικων στο Λιμάνι της Ζέας