Το Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου της Δανίας στην Αθήνα αποτελείται από εννέα μέλη, τα οποία διορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας. Οι παρακάτω φορείς της Δανίας διορίζουν από ένα μέλος: το Υπουργείο Επιστήμης, Καινοτομίας και Ανώτατης Εκπαίδευσης, το Υπουργείο Παιδείας, το Υπουργείο Πολιτισμού, το Υπουργείο Εξωτερικών, το Πανεπιστήμιο του Άαρχους, το Πανεπιστήμιο της Νότιας Δανίας, το Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης, το Εθνικό Μουσείο της Δανίας, και η Ακαδημία Καλών Τεχνών. Ο Πρέσβης της Δανίας γίνεται αυτόματα μέλος του Συμβούλιου. Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει πρόεδρο από τα μέλη του.

Μέλη

Prof., Dr.phil., Marianne Pade, Aarhus University, Chair
Aarhus university

Ass. Prof., PhD, Anders Holm Rasmussen, University of Copenhagen, Deputy Chair
University of Copenhagen

Prof., PhD, Jesper Majbom Madsen, University of Southern Denmark
University of Southern Denmark

Ass. Prof., Mag. Art., Birte Poulsen, Aarhus University
Ministry of Higher Education and Science

MAA, PhD, Ass. Prof. Anne Romme, The Royal Danish Academy
The Academy Council

Principal Anne Bisgaard Vase, Odder Gymnasium
Ministry of Children and Education

Postdoc., PhD, Sophus Helle, Princeton University
Ministry of Culture

Curator, Senior Researcher, PhD, Anne Haslund Hansen, The National Museum of Denmark
The National Museum of Denmark

Ambassador to Denmark Per Fabricius Andersen