Bestyrelsen for Det Danske Institut i Athen

Bestyrelsen for Det Danske Institut i Athen består af 9 medlemmer, som udpeges af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Følgende institutioner indstiller hver et medlem: Uddannelses- og Forskningsministeriet, Undervisningsministeriet, Kulturministeriet, Aarhus Universitet, Syddansk Universitet, Københavns Universitet, Nationalmuseet og Akademirådet. Den til enhver tid siddende Ambassadør i Athen er født medlem. Bestyrelsen udpeger forpersonen af sin midte.

Se instituttets forretningsorden her
Se instituttets vedtægter her

Medlemmer:

Professor, dr.phil. Marianne Pade
Aarhus Universitet
(Forkvinde)

Professor, ph.d. Jesper Majbom Madsen
Syddansk Universitet, Odense

Lektor ph.d. Anders Holm Rasmussen
Københavns Universitet

Lektor, mag. art. Birte Poulsen
Aarhus Universitet

Arkitekt MAA, phd, Lektor Anne Romme
Det Kongelige Akademi

Pædagogisk leder Anne Bisgaard Vase
Odder Gymnasium

Post doc, ph.d. Sophus Helle, Princeton Universitet

Museumsinspektør, seniorforsker, ph.d. Αnne Haslund Hansen
Nationalmuseet

Ambassadør Per Fabricius Andersen
Den Danske Ambassade i Athen